Partio-ohjelma pähkinänkuoressa

Mitä partiossa pitää tehdä? Miksi kokouksissa pitää käydä? 


Partio tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kasvamiseen ja itsenäistymiseen. Samalla harjoitellaan ryhmässä toimimista ja yhteiseloa luonnon kanssa. Partiossa nuorena toimineet osaavat myös aikuisina arvostaa omaa ja ympäristömme hyvinvointia. Aikuiselle partio tarjoaa uusia taitoja ja kokemuksia saman henkisten ihmisten joukossa. 

Partio ei kuitenkaan ole vain kerho, vaan toiminta noudattaa partio-ohjelmaa. Jokaiselle ikäkaudelle löytyvät omat tehtävänsä ja tavoitteensa, joiden suorittamisen jälkeen pääsee siirtymään seuraavaan ikäkauteen. 


Sudenpentu partiossa 

Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta... Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä (yht. 35), joita toimintavuoden aikana tulee suorittaa vähintään kuusi. Jäljissä tehtäviä on 8-12. Kun jälki on suoritettu kokonaan, sudenpentu saa jälkimerkin paitaansa ommeltavaksi. 

Viikkotoiminnan lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan päiväretkellä vähintään kerran vuodessa sekä vähintään yhdellä koko lippukunnan leirillä. Sudenpennuille järjestetään lisäksi taitokilpailuja kahdesti vuodessa. Sudenpentuohjelma kestää tavallisesti kolme vuotta. 


Seikkailija partiossa 

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on yleensä 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana. 

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Ohjelma alkaa tervetuloa-vaiheella, jonka aikana tutustutaan omaan seikkailijajoukkueeseen ja partioon. Tämän jälkeen siirrytään tekemään pääilmansuuntia: Pohjoista, Etelää, Itää ja Länttä. Kuhunkin pääilmansuuntaan sisältyy toistakymmentä aktiviteettia, kaksi retkeä, osallistuminen seikkailijakisoihin tai muuhun ja vähintään yksi taitomerkki. Valinnaisena kolmantena vuonna ohjelma koostuu väli-ilmansuunnista, jotka ovat nimeltään talvileiri, palvelu, vaellus ja isojen kisat. 


Tarpoja partiossa 

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa jota johtaa yleensä samoaja tukenaan aikuinen luotsi. 

Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta. Jatkotarppojen avulla tarpojaohjelma voi jatkua kolmannenkin vuoden. Tarppojen teemat ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Jokaisessa tarpossa on useita pakollisia ja valinnaisia aktiviteetteja, sekä vaikeusasteet 1-4. Tarpon päätöstapahtuma on majakka, jossa tarpojavartio pääsee yhdessä kokeilemaan oppimiaan taitoja tositilanteessa. 

Koko ikäkauden tarpojatapaaminen eli tuttavallisemmin KITT järjestetään suuremmissa lippukunnissa 1–2 kertaa kuussa. KITTeissä tarpojat tapaavat oman lippukunnan ja mahdollisesti muidenkin lippukuntien tarpojia. 


Samoaja partiossa

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajavartiot kokoontuvat yleensä viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen luotsi, suunnittelee ja tukee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa. Samoajat toimivat mahdollisuuksien mukaan tarpojaikäisten vartionjohtajina. 

Samoajaohjelma kestää kolme vuotta ja koostuu varustepaketti -tehtäväryhmistä (yht. 6), joista osa on pakollisia, osa vapaavalintaisia. Kukin varustepaketti sisältää useita taskuja (yht. 32), joiden "sisällä" on aktiviteetteja. 

Vapaavalintaisten varustepakettien jokaisesta taskusta tulee tehdä vuosittain vähintään yksi aktiviteetti. Lisäksi samoaja tekee kaikki viisi taskua pakollisista varusteista kolmen vuoden aikana. 

Pakollisia aktiviteetteja ovat tervetuloa samoajaksi, ryhmänohjaajakoulutus, johtaminen, samoajatapahtuma ja partiotaitokilpailut 

Kun toimintavuosi vaihtuu toiseen, samoajavartio pitää "evästauon". Evästauolla rakennetaan yhdessä luotsin kanssa vuosittainen toimintasuunnitelma. 


Vaeltaja partiossa

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajavartiot kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. 

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Jokaiselle vaeltajalle laaditaan oma, henkilökohtainen kehityssuunnitelma eli vaelluskartta. Ikäkaudesta vastaava aikuinen luotsi ohjaa ja tukee kartan toteutumista. 

Vaeltajien ohjelman aktiviteetit on jaettu 33 aihealueeseen, joista jokaisesta valitaan toteutettavaksi vähintään yksi aktiviteetti. Jokainen vaeltaja suorittaa näin neljän vuoden aikana ainakin 33 valitsemaansa aktiviteettia. Aktiviteeteista osan voi suorittaa myös yksin. Vaeltajat retkeilevät omatoimisesti sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Ohjelman alussa suoritetaan pakollinen Suomi-projekti, jonka aikana vaeltajaryhmä tutustuu valitsemaansa paikkaan Suomessa ja vartion jäsenet tutustuvat toisiinsa. Viimeisenä vaeltajavuotena suunnitellaan ja tehdään ulkomaat-projekti. Vaeltajaohjelma loppuu valtakunnalliseen päätösseremoniaan. 


Aikuinen partiossa

Uuden partio-ohjelman mukaan aikuinen partiolainen on yli 22-vuotias. Aikuiset toimivat lippukunnissa aikuisina mahdollistajina, luotseina, jotka tukevat nuoria johtajia ja koko toimintaa. Partiosta löytyy aikuisille monenlaisia eripituisia pestejä. Kokouksissa tarvitaan usein myös eri harrastusten / ammattien osaajia, sekä lisäkäsiä tai autonkuljettajia. 


Lisätietoja: 
www.partio.fi
toiminta.partio.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti